OKO program stažiranja

PROGRAM JE OBUSTAVLJEN

OKO poziva mlade pravnike iz inostranstva koji poznaju Međunarodno krivično pravo i pravo ljudskih prava da se prijave za program stažiranja u OKO-u. 

Svaki stažist će raditi u jednom od četiri OKO “tima za podršku odbrani” (TPO). Njihov nadređeni je pravnik iz BiH a radit će zajedno sa pripravnicima. Ovo iskustvo omogućava mladim pravnicima iz inostranstva sticanje praktičnog iskustva u pripremi odbrane u tekućim predmetima ratnih zločina kao i sprovođenje prakse u djelo.

Stažisti OKO-a će takođe imati priliku i mogućnost da rade sa direktno nadređenim pravnikom u cilju pripreme originalnog stručnog rada iz oblasti prava. Stažistima se pruža mogućnost da svoj rad objave u  OKO Reporteru kao i u nekim međunarodnim pravnim časopisima. Zahtjevamo od svakog stažiste da pažljivo razmisli o kratkom prijedlogu predmeta istraživanja a koji se traži i u prijavnom obrascu. Ohrabrujemo kandidate da pokažu svoje poznavanje međunarodnog humanitarnog prava, međunarodnog krivičnog prava ili ljudskih prava podnoseći prijedloge koji su relevantni kako za pravnu edukaciju tako i za praktičan rad Odsjeka. 

Kriteriji za odabir

Odabir kandidata će se vršiti prema sljedećim kriterijima:

Osnovni uslovi

·         Mogućnost angažmana u trajanju od najmanje 6 mjeseci
·         Postdiplomska specijalizacija iz oblasti prava
·         Studij iz oblasti međunarodnog krivičnog prava ili prava ljudskih prava
·         Izuzetne sposobnosti pravnog istraživanja
·         Iskustvo u radu u advokatskom uredu
·         Radno znanje engleskog jezika
·         Odlične sposobnosti pismenog izražavanja i usmene komunikacije
·         Dokazana sposobnost obavljanja zadataka uz minimalan nadzor
·         Sposobnost rada pod pritiskom

Poželjno iskustvo

·         Da ispunjavate uslove za obavljanje prakse iz nadležnosti vaše države
·         Iskustvo u sudskim postupcima
·         Prethodno međunarodno iskustvo u krivičnoj odbrani

Trajanje programa stažiranja

Obzirom na prirodu posla, OKO je u mogućnosti da ponudi program stažiranja na period ne kraći od šest mjeseci.

Novčana naknada i zdravstveno osiguranje

Svaki stažista će primate mjesečnu naknadu u iznosu od oko 400 EUR-a  izdravstveno osiguranje za period trajanja programa stažiranja.

Proces prijavljivanja

Obrazac za prijavu

Molimo da popunite dvojezični obrazac za prijavu i prosljedite ga poštom na adresu: Kadrovska služba, Ured Registrara, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ili faksom na broj: +387 33 707 259

ili emailom na adresu: kadrovska.sluzba@registrarbih.gov.ba

Stupit ćemo u kontakt i intervjuisati samo kandidate koji budu ušli u uži krug razmatranja. 

Raniji stažisti:

Benedicte Grandin, Francuska
Arielle Silverstein, Izrael
Fernando Gonzales, Meksiko
Amanda Wetzel, SAD
Jim Wormington, Velika Britanija
Allen Cansick, Velika Britanija
Rob Ratton, SAD
Simone Halink, Holandija
Kathrin Range, Njemačka
Kelly Fry, SAD

Richard Oakes, Velika Britanija

Chukwuka Ehighibe, Nigerija

Elizabeth-Merry Condon, SAD

Joanne Williams, Irska

Denaura Bordandini, Italija

Pietro Sardaro, Italija

Thomas Margueritte, Francuska

Kornelis Kasper, Holandija

Nicole Mittner, Švicarska

Leah Campbell, Australija

Vasiliki Gkeka, Grčka

Debra Lefing, SAD

Lina Baddour, SAD

Marina Pier, Holandija

Sarah King, SAD

Kelly Geoghegan, SAD

Laurence Carrier-Desjardins, Kanada