Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH, sa zadovoljstvom najavljuje sljedeće jednodnevne seminare kontinuiranog stručnog usavršavanja u okviru Projekta "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH” - IPA 2019 koji finansira Evropska unija:

  • 07.07.2022. godine u Tuzli – seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja u saradnji sa Regionalnom advokatskom/ odvjetničkom komorom Tuzla, na temu „Korištenje dokaza iz prethodnog postupka“. Predavač je gosp. Vlado Adamović, advokat Advokatske/ Odvjetničke komore Federacije BiH, i
  • 08.07.2022. godine u Bijeljini – seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja u saradnji sa Advokatskom komorom RS, na temu „Zakonitost dokaza - korištenje dokaza“. Predavači su gosp. Vlado Adamović, advokat Advokatske/ Odvjetničke komore Federacije BiH i gosp. Miodrag Stojanović, advokat Advokatske komore RS.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju putem e-maila na silvana.djuliman@mpr.gov.ba ili na fax: +387 33 206 840. Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH, u okviru Projekta "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH” - IPA 2019 koji finansira Evropska unija, sa zadovoljstvom najavljuje četiri jednodnevna seminara kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu „Izrada apelacije Ustavnom sudu“, sa posebnim naglaskom na praktičnom radu. Predavači su gosp. Zvonko Mijan, registrar Ustavnog suda BiH i g-đa Sevima Sali Terzić, viša pravna savjetnica Ustavnog suda BiH. Datumi održavanja jednodnevnih seminara su:

  • 09.06. i 10.06.2022. godine u Sarajevu u saradnji sa Regionalnom advokatskom/ odvjetničkom komorom Sarajevo, i
  • 30.06. i 01.07.2022. godine u Doboju u saradnji sa Advokatskom komorom RS.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju putem e-maila na silvana.djuliman@mpr.gov.ba ili na fax: +387 33 206 840. Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Imajući u vidu kvalitetu edukacije i očekivanu interakciju, na edukaciji može učestvovati 22 do najviše 25 učesnika/ca. Ukoliko se donesu nove epidemiološke mjere od nadležnih institucija u odnosu na broj učesnika/ca edukacija će se prilagditi istim. U slučaju većeg odziva, prednost prisustva edukacijama će se omogućiti advokatima ovlaštenim za postupanje pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH radi ispunjenja kriterija obaveznog kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2022. godinu, pa molimo za razumijevanje.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj šestog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci petog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina"

Izvještaj i Zaključci četvrtog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci trećeg Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci prvog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH