Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, u okviru projekta "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH” koji predstavlja nastavak podrške jačanja pravosudnih institucija u BiH u okviru paketa pomoći IPA 2012/2013 koji finansira Evropska unija, sa zadovoljstvom najavljuje seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu

Imovinskopravni zahtjevi u krivičnom postupku“

u Sarajevu, 05.12.2019. godine.

s posebnim osvrtom na pripremu, ulaganje i dosuđivanje imovinskopravnih zahtjeva u krivičnom postupku, uključujući izdavanje naredbe za vještačenje i istrage o imovnom stanju. Predavači su gospodin Milanko Kajganić, zamjenik glavne tužiteljice Tužilaštva BiH i gospodin Ahmed Mešić, tužilac Tužilaštva BiH.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju na fax: 033/206-840 ili putem e-maila na silvana.djuliman@mpr.gov.ba .

Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH šalje informacije o seminarima isključivo putem e-maila. Ukoliko pristup e-mailu nije moguć, obavijest će biti dostavljena putem faksa ili običnom poštom. Informacije o seminarima su dostupne i na web stranici: http://www.okobih.ba.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj i Zaključci četvrtog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci trećeg Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci sa prvog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH