Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, u okviru Projekta "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH-IPA 2013" koji finansira Evropska unija, sa zadovoljstvom najavljuje sljedeće seminare kontinuiranog stručnog usavršavanja:

  • 15. i 16.03.2018. godine u Vitezu, u suradnji sa Regionalnom advokatskom/odvjetničkom komorom Zenica, dvodnevni seminar na temu ''Praktičan rad na izradi apelacije Ustavnom sudu'', na kojem će učesnici imati priliku steći saznanja o relevantnim odredbama pravila Ustavnog suda prilikom podnošenja apelacije, pripremnim radnjama u kaznenom postupku za apelacioni postupak, izradi i dostavljanju apelacije Ustavnom sudu, kao i specifičnostima apelacija u kaznenim postupcima. Seminar je interaktivnog karaktera na kojem će učesnici kroz različite vježbe i rad u grupama, koristeći se hipotetičkim slučajem, unaprijediti svoja znanja i vještine u izradi apelacije Ustavnom sudu. Predavači su g-din Zvonko Mijan, registrar Ustavnog suda BiH i g-din Adil Lozo, advokat Advokatske/odvjetničke komore Federacije BiH.
  • 23.03.2018. godine u Banja Luci, u suradnji sa Zborom advokata Banja Luka, seminar na temu ''Direktno i unakrsno ispitivanje'', na kojem će učesnici seminara imati priliku upoznati se sa različitim tehnikama i pristupima direktnog i unakrsnog ispitivanja. Seminar je praktičnog karaktera, na kojem će učesnici, kroz interaktivne simulacije i vježbe direktnog i unakrsnog ispitivanja svjedoka, iz zadanog hipotetičkog slučaja, unaprijediti svoja znanja i vještine. Predavači su g-din Munib Halilović, tužilac Federalnog tužilaštva Federacije BiH i g-đa Lejla Čović, advokat Advokatske/odvjetničke komore Federacije BiH.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju g-đi Silvani Đuliman na fax: 033/560-270 ili putem e-maila na silvana.djuliman@okobih.ba .

Napominjemo da će učesnicima dvodnevnog seminara u Vitezu biti obezbijeđen polupansionski smještaj, s tim da troškove prevoza učesnici snose sami, dok putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja jednodnevnog seminara u Banja Luci učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH šalje informacije o seminarima isključivo putem e-maila. Ukoliko pristup e-mailu nije moguć, obavijest će biti poslata putem faksa ili običnom poštom. Informacije o seminarima su dostupne i na web stranici: http://www.okobih.ba.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH