Obuka

SEMINAR SE OTKAZUJE DO DALJNJEG ZBOG NOVONASTALE SITUACIJE SA CORONA VIRUSOM

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, u okviru projekta "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH” koji predstavlja nastavak podrške jačanja pravosudnih institucija u BiH u okviru paketa pomoći IPA 2012/2013 koji finansira Evropska unija, sa zadovoljstvom najavljuje seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu

Vještine unakrsnog ispitivanja u krivičnom postupku“

u Banja Luci, 13.03.2020. godine.

Učesnici seminara će imati priliku steći nova teorijska i praktična saznanja o ulozi i taktikama direktnog i unakrsnog ispitivanja, uvođenju dokaza u spis, različitim pristupima pobijanja iskaza svjedoka kao i o destruktivnim tehnikama kod unakrsnog ispitivanja. Predavači su g-đa Slavica Matijaš, tužilac Okružnog tužilaštva Banja Luka i g-din Vlado Adamović, advokat Advokatske/odvjetničke komore Federacije BiH.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju na fax: 033/206-840 ili putem e-maila na silvana.djuliman@mpr.gov.ba .

Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH šalje informacije o seminarima isključivo putem e-maila. Ukoliko pristup e-mailu nije moguć, molimo da nas obavijestite kako bi obavijest dostavili putem faksa ili običnom poštom. Informacije o seminarima su dostupne i na web stranici: http://www.okobih.ba.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj i Zaključci četvrtog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci trećeg Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci sa prvog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH