Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, u saradnji sa TRIAL International – Ured u Bosni i Hercegovini u okviru projekta koji podržava Medica Mondiale, sa zadovoljstvom najavljuje online radionicu u okviru  kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu

„Stigmatizacija žrtava ratnog seksualnog nasilja u praksi sudova u BiH i specifični izazovi za advokate odbrane“

23.04.2020. godine u trajanju od 10:00 do 14:00 sati.

Radionica je namijenjena isključivo za advokate koji postupaju u predmetima ratnih zločina, a ima za cilj da advokatima predstavi mitove i stereotipe koji su prisutni u suđenjima za ratno seksualno nasilje i koji dovode do stigmatizacije svjedoka / oštećenih. Radionicom će se ukazati na primjere iz prakse sudova u Bosni i Hercegovini, predstaviti preporuke učesnicima u krivičnom postupku za prevazilaženje stereotipa i stigmatizacije, te ukazati na specifične izazove za branioce. Predavači su Božidarka Dodik, sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH i Irisa Čevra, advokatica Advokatske/odvjetničke komore Federacije BiH.

Imajući u vidu trenutnu situaciju, radionica će biti održana putem online platforme Zoom, te će učesnici pristupiti radionici preko linka koji će biti dostavljen putem e-maila od strane organizatora. Napominjemo da učesnici trebaju imati pristup internetu, te računar sa ugrađenom kamerom i mikrofonom (koji su već ugrađeni kod većine današnjih prijenosnih računara).

Broj učesnika je ograničen, te stoga molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju isključivo putem e-maila na silvana.djuliman@mpr.gov.ba najkasnije do 17.04.2020 godine. Potvrda o učešću će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Silvanu Đuliman putem e-maila.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj i Zaključci četvrtog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci trećeg Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci sa prvog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH