Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, sa zadovoljstvom najavljuje Okrugli stol na temu:

''Specifičnosti obrana pred Sudom BiH''

13.07.2018. godine u Sarajevu

s posebnim osvrtom na pranje novca, financije i financijske sisteme, financijsku istragu, privremene mjere osiguranja i konfiskaciju, kao i procesuiranje kaznenih djela pranja novca pred Sudom BiH. Predavači su dr.sc. Adnan Rovčanin, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i g-din Ismet Šuškić, tužitelj Tužiteljstva Bosne i Hercegovine.

Molimo zainteresovane odvjetnike da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju na fax: 033/560-270 ili putem e-maila na silvana.djuliman@okobih.ba .

Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH šalje informacije o seminarima isključivo putem e-maila. Ukoliko pristup e-mailu nije moguć, obavijest će biti dostavljena putem faksa ili običnom poštom. Informacije o seminarima su dostupne i na web stranici: http://www.okobih.ba.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj i Zaključci Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" održanog na Jahorini 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH