Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, u saradnji sa Regionalnom advokatskom/odvjetničkom komorom Zenica, sa zadovoljstvom najavljuje seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu:

„Praktičan rad na izradi apelacije Ustavnom sudu“

u Zenici, 27.10.2017. godine

na kojem će učesnici imati priliku steći saznanja o relevantnim odredbama pravila Ustavnog suda prilikom podnošenja apelacije, pripremnim radnjama u krivičnom postupku za apelacioni postupak, izradi i dostavljanju apelacije Ustavnom sudu, kao i specifičnostima apelacija u krivičnim predmetima. Predavači su gosp. Zvonko Mijan, registrar Ustavnog Suda BiH i gosp. Adil Lozo, advokat Advokatske/odvjetničke komore FBiH.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti, najkasnije do 19.10.2017.godine, pošalju g-đi Silvani Đuliman na fax: 033/560-270 ili putem e-maila na silvana.djuliman@okobih.ba.

Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH šalje informacije o seminarima isključivo putem e-maila. Ukoliko pristup e-mailu nije moguć, obavijest će biti poslata putem faksa ili običnom poštom. Informacije o seminarima su dostupne i na web stranici: http://www.okobih.ba.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH