Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH,  organizuje seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu

„Sporazum o priznanju krivnje“

u Sarajevu, 07.07.2017. godine

na kojem će učesnici imati priliku upoznati se za zakonskom regulativom koja definira ovu oblast, pregovorima o krivnji, zaključenjem sporazuma o priznanju krivnje, prihvatanjem ili odbacivanjem sporazuma o priznanju krivnje od strane suda, kao i žalbama na odluku suda o prihvatanju ili odbacivanju sporazuma o priznanju krivnje. Predavači su gosp. Vlado Adamović, advokat Advokatske komore Federacije BiH i gosp. Mirza Hukeljić, tužilac Tužilaštva BiH.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju g-đi Silvani Đuliman na fax: 033/560-270 ili putem e-maila na silvana.djuliman@okobih.ba.

Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami, dok tokom trajanja seminara učesnici imaju obezbijeđen ručak kao i osvježenja. Potvrda o učešću će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH informacije o seminarima šalje isključivo putem e-maila. Ukoliko pristup e-mailu nije moguć, obavijest će biti poslata putem faksa ili običnom poštom. Informacije o seminarima su dostupne i na web stranici: http://www.okobih.ba.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH