Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH,  u saradnji sa Regionalnom advokatskom/ odvjetničkom komorom Sarajevo, sa zadovoljstvom najavljuje seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu

''Direktno i unakrsno ispitivanje''

23.02.2018. godine u Sarajevu

na kojem će učesnici seminara imati priliku upoznati se sa različitim tehnikama i pristupima prilikom direktnog i unakrsnog ispitivanja. Seminar je praktičnog karaktera, na kojem će učesnici, kroz interaktivne simulacije i vježbe direktnog i unakrsnog ispitivanja svjedoka, iz zadanog hipotetičkog slučaja, unaprijediti svoja znanja i vještine. Predavači su g-din Munib Halilović, federalni tužilac Federalnog tužilaštva Federacije BiH i g-đa Lejla Čović, advokat Advokatske/odvjetničke komore Federacije BiH.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju g-đi Silvani Đuliman na fax: 033/560-270 ili putem e-maila na silvana.djuliman@okobih.ba .

Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH šalje informacije o seminarima isključivo putem e-maila. Ukoliko pristup e-mailu nije moguć, obavijest će biti poslata putem faksa ili običnom poštom. Informacije o seminarima su dostupne i na web stranici: http://www.okobih.ba.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH