Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, a u okviru Projekta "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH-IPA 2013" koji finansira Evropska unija, sa zadovoljstvom najavljuje seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu

''Efikasnost suđenja u predmetima ratnih zločina''

u Sarajevu, 01.04.2019. godine

s posebnim osvrtom na efikasnost u vođenju glavnog pretresa i praksa  Suda BiH u pogledu imovinskopravnog zahtjeva oštećenih u predmetima ratnih zločina kroz prizmu člana 198 ZKP BiH. Predavači su sudija Suda BiH Minka Kreho i advokat Advokatske komore RS Miodrag Stojanović.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju na fax: 033/206-840 ili putem e-maila na silvana.djuliman@mpr.gov.ba .

Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH šalje informacije o seminarima isključivo putem e-maila. Ukoliko pristup e-mailu nije moguć, obavijest će biti dostavljena putem faksa ili običnom poštom. Informacije o seminarima su dostupne i na web stranici: http://www.okobih.ba.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj i Zaključci četvrtog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci trećeg Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci sa prvog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH