Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, organizuje seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu:

„Direktno i unakrsno ispitivanje“

u Sarajevu, 30.09.2020. i 01.10.2020. godine

na kojem će učesnici imati priliku upoznati se sa različitim tehnikama i pristupima prilikom direktnog i unakrsnog ispitivanja. Edukacija će biti praktičnog karaktera, na kojoj će učesnici, kroz interaktivne simulacije i vježbe unaprijediti svoja znanja i vještine. Vježbe direktnog i unakrsnog ispitivanja svjedoka, iz zadanog hipotetičkog slučaja, nadgledati će edukatori koji će pratiti tok vježbe, te davati komentare i upute učesnicima. Predavači su g-đa Lejla Čović, odvjetnica Odvjetničke/ advokatske komore Federacije BiH i g-din Munib Halilović, federalni tužitelj Federalnog tužiteljstva Federacije BiH.

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju i obavezu poštivanja mjera koje se odnose na okupljanja ljudi u zatvorenom prostoru, seminarima će moći prisustvovati maximalno po 20 (dvadeset) učesnika uz obavezno pridržavanje preporuka donijetih od nadležnih tijela. Zbog ograničenog broja mjesta, prednost će se dati advokatima ovlaštenim za postupanje pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH radi ispunjenja kriterija obaveznog kontinuiranog usavršavanja za 2020. godinu, pa molimo za razumijevanje.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju na fax: 033/206-840 ili putem e-maila na silvana.djuliman@mpr.gov.ba . Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH šalje informacije o seminarima isključivo putem e-maila. Ukoliko pristup e-mailu nije moguć, molimo da nas obavijestite kako bi obavijest dostavili putem faksa ili običnom poštom. Informacije o seminarima su dostupne i na web stranici: http://www.okobih.ba.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj i Zaključci četvrtog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci trećeg Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci sa prvog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH