Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH  u saradnji sa Zborom advokata Doboj, a u okviru Projekta "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH-IPA 2013" koji finansira Evropska unija, sa zadovoljstvom najavljuje seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu

''Žalba i žalbeni osnovi''

u Doboju, 07.11.2018. godine

s posebnim osvrtom na žalbene osnove u skladu sa ZKP-om BiH, obrazlaganje žalbenih osnova i standarde za odlučivanje po žalbama. Predavači su g-đa Daniela Milovanović, sudija Vrhovnog suda RS i g-đa Tatjana Savić, advokat Advokatske komore RS.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju na fax: 033/560-270 ili putem e-maila na silvana.djuliman@okobih.ba .

Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH šalje informacije o seminarima isključivo putem e-maila. Ukoliko pristup e-mailu nije moguć, obavijest će biti dostavljena putem faksa ili običnom poštom. Informacije o seminarima su dostupne i na web stranici: http://www.okobih.ba.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj i Zaključci Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" održanog na Jahorini 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH