Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, u saradnji sa Zborom advokata Doboj, a u okviru Projekta Evropske unije "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH - IPA 2013", sa zadovoljstvom najavljuje seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu

„Posebne istražne radnje – zakonitost dokaza“

29.11.2017. godine u Tesliću

s posebnim osvrtom na pojam, vrste, značaj, uslove za primjenu i realizovanje posebnih istražnih radnji, zakonitosti dokaza prikupljenih primjenom istih, te uvođenje transkripata kao dokaza. Predavači su gosp. Mirza Jusufović, sudija Suda BiH, g-đa Diana Kajmaković, tužilac Tužilaštva BiH i gosp. Davor Knežević, stručni savjetnik - istražitelj Tužilaštva BiH.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju g-đi Silvani Đuliman na fax: 033/560-270 ili putem e-maila na silvana.djuliman@okobih.ba.

Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH šalje informacije o seminarima isključivo putem e-maila. Ukoliko pristup e-mailu nije moguć, obavijest će biti poslata putem faksa ili običnom poštom. Informacije o seminarima su dostupne i na web stranici: http://www.okobih.ba.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH