Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH, a u okviru Projekta "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH” - IPA 2019 koji finansira Evropska unija, sa zadovoljstvom najavljuje dva jednodnevna seminara kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu „Sadržaj presude – Žalbeni osnovi“ koji će se održati u Sarajevu 28.09.2021. godine i 30.09.2021. godine. Predavači su gosp. Mirza Jusufović, sudija Suda BiH i gosp. Saša Sarajlić, tužilac Tužilaštva BiH.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju putem e-maila na silvana.djuliman@mpr.gov.ba  ili na fax: +387 33 206 840, najkasnije do 22.09.2021.godine. Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Imajući u vidu kvalitetu edukacije i očekivanu interakciju na svakoj edukaciji može učestvovati 22 do najviše 25 učesnika/ca. Ukoliko se donesu nove epidemiološke mjere od nadležnih institucija u odnosu na broj učesnika/ca edukacije će se prilagditi istim. Prednost prisustva edukacijama će se omogućiti advokatima ovlaštenim za postupanje pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH radi ispunjenja kriterija obaveznog kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2021. godinu, pa molimo za razumijevanje.

Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH šalje informacije o seminarima isključivo putem e-maila. Ukoliko pristup e-mailu nije moguć, molimo da nas obavijestite kako bi obavijest dostavili putem faksa ili običnom poštom. Informacije o seminarima su dostupne i na web stranici: http://www.okobih.ba.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zaključci Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" održanog 11.06.2021. godine

Izvještaj i Zaključci četvrtog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci trećeg Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci sa prvog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH